เครื่องกรองน้ำ ทุกชนิด และ ไส้กรองน้ำ ราคาปลีก/ส่ง Colandas Cascade Uni Pure Aquatek Double Pure 5,6 ขั้นตอน Hollow Fiber (UF) RO UV
 
หน้าแรก สมาชิก ราคาสินค้า ตะกร้าสินค้า วิธีสั่งซื้อสินค้า วิธีชำระเงิน เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาสินค้า
 
 
 
หมวดสินค้า
  กระบอกกรองน้ำ
  ตู้กดน้ำร้อน/เย็น
  เครื่องกรองน้ำระบบ RO
  เครื่องกรองน้ำ 5-6 ขั้นตอน
  เครื่องกรองน้ำ1-3ขั้นตอน
  เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน
  เครื่องวัดค่าน้ำ
  ไส้กรองน้ำด่าง/แร่ (Alkaline)
  ไส้กรองน้ำ BigBlue 10/20 นิ้ว
  ไส้กรองน้ำขนาด 20 นิ้ว
  ไส้กรองเซรามิค (Ceramic)
  ไส้กรองน้ำ Inline/Post
  ไส้กรองน้ำเรซิ่น (Resin)
  ไส้กรองน้ำคาร์บอน (Carbon)
  ไส้กรองน้ำ PP/จีบ/เชือก
  ไส้กรองเมมเบรน (RO)
  เครื่องกรองน้ำใช้
  สินค้าลดพิเศษ
  สารกรองน้ำ
  เครื่องกรองน้ำ อุตสาหกรรม
  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรีญ
  อะไหล่ และอุปกรณ์
  หลอด ยูวี (UV)
  ปั๊ม/อุปกรณ์ไฟฟ้า
ตะกร้าสินค้าของคุณ
รหัสสินค้า ราคา จำนวน
ยังไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า
 • ชำระเงิน
 • แก้ไขรายการสินค้า
 • วิธีสั่งซื้อสินค้า
 •  
  Line ID : filtersupply
  Line ID : filtersupply

  เช็คสถานะส่งของ Kerry express

  หมึกพิมพ์เลเซอร์ ราคาถูก

  ระวังโรคจากน้ำดื่ม... ภัยเงียบใกล้ตัว

  น้ำ... เป็นสิ่งจำเป็น เพราะมนุษย์ต้องนำน้ำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเป็นน้ำที่สะอาดมีคุณภาพ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย น้ำดื่มที่ใช้ในครัวเรือนจะมีการดูแลกันเองอยู่แล้ว แต่น้ำดื่มที่ใช้บริโภคในชุมชน เช่น โรงเรียน การดูแลอาจจะน้อยกว่า เพราะขาดคน หรืองบประมาณ จึงมีโอกาสสูงที่เด็กนักเรียนจะบริโภคน้ำที่ไม่มีคุณภาพ แล้วเกิดการสะสมของโรคต่าง ๆ ตามมา คุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะโรงเรียนที่บริโภคน้ำฝน เนื่องจากไม่มีการล้างภาชนะกักเก็บน้ำ หรือวิธีการรองน้ำฝนไม่ถูกวิธี ส่วนน้ำที่ผ่านเครื่องกรองนั้นไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องมาจาก ไม่มีการล้าง และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำที่ดีพอ จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำของกรมอนามัย พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริโภคกรมอนามัย โดยพบว่าครัวเรือน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ ใช้น้ำประปาที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่กลับพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียเนื่องจากความไม่สะอาดของภาชนะเก็บน้ำ เครื่องกรองน้ำ และความไม่ถูกสุขลักษณะของวิธีการเก็บน้ำดื่ม ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้

  จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 15 มีนาคม 2551 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยรวม 271,677 ราย เสียชีวิต 37 ราย มากที่สุดคืออุจจาระร่วง ป่วย 246,477 ราย เสียชีวิต 35 ราย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ เช่น โรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ไวรัสตับอักเสบเอ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ และกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งโรคเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้ โดยการปฏิบัติให้ถูกสุขอนามัย กรมอนามัย จึงจัดโครงการเฝ้าระวังน้ำดื่มไทยสู่สุขภาพ เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ และประชาชนดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพดี พร้อมกับการเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือน ผู้บริหารองค์กร โรงงาน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงแรม โรงพยาบาล การประปา วัด ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตู้น้ำหยอดเหรียญ ผู้ผลิตน้ำบรรจุขวด มาร่วมแก้ไขปัญหาให้คุณภาพน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ โดยการทำความสะอาด ขัด ล้าง เมือกและตะไคร่น้ำ ในถังเก็บน้ำทั้งบนดิน และใต้ดิน หอถังสูง โอ่งน้ำ เครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำดื่ม และตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนตักน้ำใส่ภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ จากมือที่ไม่สะอาด ทำให้ประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเก็บกักน้ำช่วงหน้าฝน เพื่อสำรองไว้ใช้ในครัวเรือน ในเบื้องต้นสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวจากการสังเกตด้วยตาเปล่า หากพบว่ามีตะไคร่น้ำ เมือก น้ำมีตะกอน สีคล้ำ ขุ่น ควรล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

  ในกรณีเครื่องกรองน้ำ ก็จะต้องทำความสะอาดเช่นเดียวกัน รวมทั้งเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด นายศากุน เอียมศิลา ผอ.กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เปิดเผยว่า สำหรับจุดบริการน้ำบริโภคสาธารณะ และตู้น้ำหยอดเหรียญส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน ตามสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ ผู้ให้บริการควรให้ความสำคัญในเรื่อง การทำความสะอาดตู้เป็นประจำและควรมีการตรวจคุณภาพน้ำภาคสนามจากบริษัทผู้ติดตั้ง ตรวจสอบ และเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลากำหนด สำหรับน้ำประปาในระบบท่อควรมีคลอรีนอิสระคงเหลือ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร หากต้องการกำจัดกลิ่นคลอรีนสามารถทำได้โดยรองน้ำประปาใส่ในภาชนะที่สะอาดตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที คลอรีนจะระเหยไปเอง ส่วนตู้น้ำดื่มในโรงเรียนต้องไม่ผ่านการซ่อมแซม โดยการนำตะกั่วมาเชื่อมรอยต่อ รอยแตก ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำดื่มที่คุณภาพสะอาด ปลอดภัยจะช่วยให้คนเรามีสุขภาพอนามัยดี แต่ถ้าน้ำดื่มไม่สะอาดก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้ ดังนั้นเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวองค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้ปี 2551 เป็นปีแห่งการสุขาภิบาล ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการให้คุณภาพน้ำสะอาดปลอดภัย

  ดร.สุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า โรงเรียนนับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน นอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนยังให้การส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีกับนักเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย การอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องของอาหารการกิน โดยเฉพาะเรื่องของน้ำดื่ม ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง น้ำที่ไม่สะอาดอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยได้ เรื่องนี้ทางโรงเรียนจึงไม่ได้มองข้าม การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในโครงการเฝ้าระวังน้ำดื่มไทยสู่สุขภาพกับกรมอนามัย ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ ได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด เด็กๆ จะได้ปลอดภัย จากโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำโดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากทางกรมอนามัยในการสาธิตขั้นตอนการล้างทำความสะอาดวัสดุเครื่องกรองในตู้น้ำดื่มที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเด็กนักเรียนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ที่เด็กจะได้นำไปขยายผลต่อยังครอบครัว โดยนำไปใช้ในการตรวจล้าง สังเกตสี รส กลิ่นในน้ำ จากภาชนะเก็บน้ำในบ้าน เพื่อเป็นแนวทางป้องกันโรคที่อาจเกิดจากน้ำดื่มที่ไม่สะอาดได้อีกทางหนึ่ง นับเป็นการเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆ ในโรงเรียนที่สามารถสร้างกระแสและขยายผลสู่สังคมใหญ่ได้ไม่ยากนัก เพราะเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งทางโรงเรียนก็จะรณรงค์โครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทางด้านนายศุภวัฒน์ วงศ์ศรีแสงอุทัย ตัวแทนผู้ประกอบการน้ำดื่ม กล่าวว่า ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการน้ำดื่มบริโภค ประเภทตู้น้ำหยอดเหรียญ เครื่องกรองน้ำ ปัจจุบันนับว่าได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนเมืองและในครัวเรือน เนื่องจากมีความสะดวก ใช้ง่าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่มั่นใจว่าได้น้ำดื่มที่มีความสะอาดปลอดภัยจากระบบกรอง เมื่อเราได้กำไรจากการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค ก็ควรคำนึงถึงการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคในรูปแบบของความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน เช่น การดูแลติดตามหลังการขายโดยการให้บริการตรวจล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามกำหนดระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ หรือหากไม่มีบริการดังกล่าวอย่างน้อยทางบริษัทก็ควรจะทำฉลากเป็นข้อแนะนำติดไว้ที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษา วิธีการล้างทำความสะอาดหรือข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น โดยต้องเป็นคำแนะนำที่ผู้บริโภคสามารถทำเองได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าโครงการเฝ้าระวังน้ำดื่มสู่สุขภาพของกรมอนามัยจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการน้ำดื่มได้เกิดจิตสำนึกและใส่ใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ย่อมมีผลต่อชื่อเสียงของสินค้าและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน วิถีชีวิตไทยและสภาพแวดล้อมในชุมชนเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลกระทบต่อความสะอาดของน้ำดื่ม ดังนั้นประชาชนจึงควรติดเครื่องกรองน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาด เมื่อถึงกำหนดการใช้งานเครื่องกรองเหล่านี้ ควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดด้วย เพื่อความปลอดภัยก่อนดื่มน้ำ
   
  ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

  • Update : 10/22/2012
  • หน้าหลักบทความ
  © Copyright 2017 www.filtersupply.in.th All rights reserved. UA-36197336-1