ไส้กรองน้ำ

การเลือกแอคติเวเต็ดคาร์บอน (Activated Carbon) สำหรับกรองน้ำดื่ม

การเลือกแอคติเวเต็ดคาร์บอน (Activated Carbon) สำหรับกรองน้ำดื่ม การเลือกแอคติเวเต็ดคาร์บอน (Activated Carbon) สำหรับกรองน้ำดื่ม ปัจจุบันสารกรองน้ำคาร์บอนมีมากมายหลายยี่ห้อจึงทำให้ผู้ใช้มีปัญหาในการเลือกใช้ว่าเราควรเลือกใช้สารกรองของยี่ห้อไหน หรือประเภทไหน การกรองน้ำด้วยคาร์บอนแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การกรองน้ำด้วย GAC Carbon (Granular Activated Carbon) มีหลายยี่ห้อ เช่น GAC Colandas, GAC Biosis, GAC Pentek, GAC Omnipure การกรองน้ำด้วย Block Carbon มีหลายยี่ห้อ เช่น Block Carbon Colandas, Block Carbon Matrikx, Block Carbon Omnipure, Block Carbon Pentek การกรองน้ำด้วย GAC นั้นจะเป็นการกรองน้ำที่สามารถดูดกลิ่นในน้ำได้ดีกว่า Block Carbon (ถ้าเทียบที่คาร์บอนเกรดเดียวกัน) เนื่องจากการกรองน้ำด้วยกระบอกกรองเป็นการกรองจากข้างล่าง ขึ้นด้านบน ทำให้โอกาสที่คาร์บอนจะสำผัสน้ำมีมากกว่าแบบ […]

บริษัท ฟิลเตอร์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 76/126 หมู่ 9 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 Copyright © 2017. All rights reserved.